อัลบัมภาพ

โครงการจัดงานประเพณียี่เป็ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ภาครัฐ ภาคเอกชน สภาเด็กและเยาวชน สภาวัฒนธรรม ชมรมผู้สูงอายุ พ่อค้า ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลป่าตุ้ม จัดโครงการจัดงานประเพณียี่เป็ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในวันจันทร์ ที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาโรงเรียนห้วยกุ(เดิม) โดยมีนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว่

โดย: