อัลบัมภาพ

ภาพกิจกรรม


โครงการเฝ้าระวังเเละเเก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน ศพด.ทต.ป่าตุ้ม วันที่ 31 ก.ค. 2563

โครงการป้องกันเเละควบคุมโรคติดต่อ ศพด.ทต.ป่าตุ้ม วันที่ 30 ก.ค. 2563

โครงการหนูน้อยฟันสวยสุขภาพฟันดี ศพด.ทต.ป่าตุ้ม วันที่29 ก.ค. 2563

ภาพกิจกรรม การปะติดรูปดาว ศพด.ทต.ป่าตุ้ม ปีการศึกษา 2563

ภาพกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๓

โครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร บ้านดอยใต้ สนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภา

ภาพกิจกรรมการจัดประชุมประชาคมการจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

การจัดประชุมหมู่บ้านเพื่อรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ชี้เเจง ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล นโ

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

กิจกรรม 5ส

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรเทศบาลตำบลป่าตุ้ม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรเทศบาลตำบลป่าตุ้ม
กำลังแสดงผลหน้าที่ 1 / 22 1 2 3 4 5