อัลบัมภาพ

ภาพกิจกรรม


กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

ภาพกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วัดแม่แวน

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ได้ให้บริการพี่น้องประชาชนในตำบลป่าตุ้ม ด้านงานบริการ โดยการฉีดพ่นน้ำ

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ได้ให้บริการพี่น้องประชาชนในตำบลป่าตุ้ม ด้านงานบริการ

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ได้ให้บริการพี่น้องประชาชนในตำบลป่าตุ้ม ด้านงานซ่อมเเซมไฟฟ้าสาธารณะ

การสาธิตการฝึกซ้อมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง พร้อมฝึกซ้อมกรณีไฟไหม้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตุ้ม ป

ผลิตภัณฑ์ภายในตำบล

ผลิตภัณฑ์ภายในตำบล

โรงแรม /ห้องพัก/ รีสอร์ท ในตำบลป่าตุ้ม

วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)

ในเทศบาลตำบลป่าตุ้มได้ทำการแจกหน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น ตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด

ภาพกิจกรรมการประชุมเพื่อจัดทำแผนแบบบูรณาการแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟป่าแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในระดับตำบล
กำลังแสดงผลหน้าที่ 1 / 25 1 2 3 4 5