อัลบัมภาพ

ภาพกิจกรรม


เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ำถ้ำหลากลาน หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งกู่ ประจำ

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดต้นกอก หมู่ที่ ๔ บ้านต้นกอก

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ร่วมกับโรงเรียนพร้าวบูรพา ร่วมเดินรณรงค์ เเละประชาสัมพันธ์ ขอเชิญไปใช้สิทธิเลือกตั

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ร่วมกับโรงเรียนบ้านต้นรุง ร่วมเดินรณรงค์ เเละประชาสัมพันธ์ ขอเชิญไปใช้สิทธิเลือกตั

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ร่วมกับโรงเรียนบ้านป่าตุ้ม ร่วมเดินรณรงค์ เเละประชาสัมพันธ์ ขอเชิญไปใช้สิทธิเลือกต

การประชุมเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าตุ้ม

การรับสมัคร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เเละนายกเทศมนตรีตำบลป่าตุ้ม วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องปร

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจา

โครงการ "จิตอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก"หมู่ ๔

กิจกรรม โครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่า งามสง่าอย่างมีคุณภาพ รุ่นที่๑ กิจกรรมที่๑ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

โครงการ "จิตอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก"หมู่ ๑๒

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อรองรับฤดูกาลท่องเที่ยวใน
กำลังแสดงผลหน้าที่ 1 / 24 1 2 3 4 5