อัลบัมภาพ

ภาพกิจกรรม


โครงการ "จิตอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก" หมู่ที่ ๙

โครงการจัดงานประเพณียี่เป็ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โครงการ "จิตอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก" หมู่ที่ ๖ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

การประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒

การพ่นละอองกำจัดยุงลายและยุงอิ่นๆ ในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๑๑

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

การประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๒

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพรมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั

โครงการ "จิตอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก" หมู่ที่ ๑๐
กำลังแสดงผลหน้าที่ 1 / 20 1 2 3 4 5