อัลบัมภาพ

ภาพกิจกรรม


ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว ทุ่งดอกดาวเรืองเทศบาลตำบลป่าตุ้ม

กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานเเละลูกจ้าง เทศบาลตำบลป่าตุ้ม เข้าร่วมกิจกรรม "ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นท

มอบถุงยังชีพให้แก่ ผู้ป่วยติดเตียง ตำบลป่าตุ้ม

โครงการ "จิตอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก" หมู่ที่ ๑๒

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 16 สิงหาคม 2564

โครงการพัฒนาภูมิทัศน์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลป่าตุ้ม มอบถุงยังชีพ สำหรับกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวเฝ้าระวังและสังเก

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลป่าตุ้ม มอบถุงยังชีพ สำหรับกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวเฝ้าระวังและสังเก

กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

ภาพกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วัดแม่แวน
กำลังแสดงผลหน้าที่ 1 / 26 1 2 3 4 5