อัลบัมภาพ

ภาพกิจกรรม


โครงการ "จิตอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก"หมู่ ๔

กิจกรรม โครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่า งามสง่าอย่างมีคุณภาพ รุ่นที่๑ กิจกรรมที่๑ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

โครงการ "จิตอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก"หมู่ ๑๒

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อรองรับฤดูกาลท่องเที่ยวใน

โครงการ "จิตอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก"หมู่ ๙

กิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา"

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

โครงการ "จิตอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก" หมู่ที่ ๕

กสทช.กลับมาครบจบที่จูน

โครงการ "จิตอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก" หมู่ที่ ๘

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตุ้ม

กิจกรรมทัศนศึกษา ณ Phrao Organic Farm
กำลังแสดงผลหน้าที่ 1 / 23 1 2 3 4 5