ติดต่อเทศบาลป่าตุ้ม -> เรื่องร้องเรียนการบริหารงานบุคคล

สำนักงานเทศบาลตำบลป่าตุ้ม

เลขที่ 71 หมู่ 5 ตำบลป่าตุ้ม
อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
โทร : 053-889337, 053-474512, 089-9561399
โทรสาร : 053-889337

                                        E-mail : Patumphrao@gmail.com

ติดต่อเรื่อง
รายละเอียด
ชื่อ-นามสกุลผู้ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมลล์
รหัสยืนยัน