ติดต่อเทศบาลป่าตุ้ม ->

สำนักงานเทศบาลตำบลป่าตุ้ม

เลขที่ 71 หมู่ 5 ตำบลป่าตุ้ม
อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
โทร : 053-889337 , 089-9561399
โทรสาร : 053-474512

                                        E-mail : Patumphrao@gmail.com

ติดต่อเรื่อง
รายละเอียด
ชื่อ-นามสกุลผู้ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมลล์
รหัสยืนยัน