ภาพกิจกรรมการประชุมเพื่อจัดทำแผนแบบบูรณาการแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟป่าแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในระดับตำบล


ภาพกิจกรรมการประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าตุ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


ภาพกิจกรรมการประชุมเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลป่าตุ้ม โดยนายกเทศมนตรีตำบลป่าตุ้ม พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีตำบลป่าต


เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ำถ้ำหลากลาน หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งกู่ ประจำ


เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดต้นกอก หมู่ที่ ๔ บ้านต้นกอก
คุณคิดว่าอยากให้มีอะไรใหม่ สำหรับเทศบาลของเรา
ศูนย์ประสานงาน 24 ชั่วโมง
อินเตอร์เน็ท


ดูโพลอื่นๆ